Navigáció

Referenciák


Ezen az oldalon felsoroljuk az alábbi SoftReal alkalmazások regisztrált felhasználóit és a telepítés helyszíneit. Kérjük, vegye figyelembe, hogy van néhány olyan kiegészítő szoftver, amelynek nincsen licencdíja, mint amilyen az srImages és az srPrintRec alkalmazások. Az EuroStation szintén ingyenes alkalmazás, de sorozatszámot (vállalati regisztrációt) igényel, amit az EuroGateway hardver kulcsával együtt lehet megkapni.


EuroGateway és srHMI

Az EuroGateway az új generációs kommunikációs megoldás a villamosenergiaiparban. Az új termékvonalunkban az EuroGateway, az srHMI és a kiegészítő szoftverek veszik át a korábbi Védelmes Munkahely szerepét.

EuroGateway

Az EuroGateway hardvert a Protecta gyártja; a szoftver programot a SoftReal fejlesztette. Az EuroGateway készülék egy IEC 61850 szerinti kommunikációs átjáró az Alállomási Automatika Rendszer (SAS) és egy távoli folyamatirányító (SCADA) rendszer, illetve az alállomási készülékek és egy vagy több, helyi vagy távoli srHMI munkaállomás között. A konfiguráló eszköze az EuroStation alkalmazás.

Termék ismertető

srHMI

Az srHMI a SoftReal új generációs ember-gép kapcsolati (HMI) eszköze. A program IP hálózaton, ügyfélként kapcsolódik a SCADA kiszolgálóhoz. Jelenleg ilyen kiszolgáló csak az EuroGateway készülékben található. Az srImages alkalmazással lehet egyéni kép konfigurációt létrehozni. Rajzolt (vektorgrafikus) sémakép létrehozásához az srDraw alkalmazást kínáljuk. Az alállomási automatika rendszer egy kiválasztott zavaríró felvételének kiértékeléséhez a program el tudja indítani az srEval alkalmazást.

Termék ismertető


Regisztrált felhasználók (lásd még a Magyarország térképet):


srDraw

Az srDraw - A SoftReal Sémakép Rajzoló Eszköze - alkalmazással a SoftReal különböző megjelenítő alkalmazásaiban használt sémaképeket lehet létrehozni és szerkeszteni; ilyen például az srHMI alkalmazás. Az srDraw visszafelé kompatibilis a korábbi "Képszerkesztő" alkalmazással.

Termék ismertető

Regisztrált felhasználók:


srEval

Az srEval szoftver a SoftReal kiértékelő eszköze a villamos energia hálózatok zavaríró felvételeihez. Az srHMI ember-gép kapcsolati eszköz az alállomási automatika rendszer egy kiválasztott zavaríró felvételének kiértékeléséhez el tudja indítani az srEval programot. Az új termékvonalunkban az srEval veszi át a korábbi Védelmes Munkahely ZírÉrt moduljának szerepét.

Termék ismertető

Regisztrált felhasználók:


srFTP

Az srFTP a SoftReal automatizált fájl átviteli alkalmazása az Alállomási Automatika Rendszerekben. A program két különböző feladatra konfigurálható. Az első alkalmazási terület zavaríró felvétel, eseménynapló és napi archív fájlok átvitele egy vagy több EuroGateway készülékről az srHMI munkaállomásra. A másik pedig zavaríró felvételek átvitele több Protecta Intelligens Elektronikus Készülékről a cél munkaállomásra. Mindkét esetben az újonnan létrejött vagy frissített fájlok automatikusan átkerülnek a forrás készülékekből a megfelelő cél mappákba.

Regisztrált felhasználók:


Védelmes munkahely

Az integrált védelmes munkahely a villamos hálózat védelmi készülékeinek központi felügyelő és adminisztrációs eszköze, segítségével az összes védelmi készülék egy helyről kezelhető. Lehetővé teszi az üzemzavarok, védelmi működések utólagos kiértékelését, illetve valós idejű adatok megjelenítését, távparancs adását.

Moduláris szoftver rendszer, rugalmasan konfigurálható az önálló zavarminta kiértékelő modultól a helyi SCADA funkciókig bezárólag.

Termék ismertető

Regisztrált felhasználók (lásd még a Magyarország térképet):


Vízmű SCADA

A Folyamatellenőrző Rendszer (FER) Windows fürtözött kiszolgálón, szervíz alkalmazásként futó adatgyűjtő és feldolgozó SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) rendszer. InterBase SQL kiszolgálót használ adatbázis kezelőnek, DCOM ügyfélként futó FrontEnd és MMI munkaállomások számára TCP/IP hálózati kiszolgálást nyújt.

Az új FER fejlesztések a  Duna Menti Regionális Vízmű területén arra a több, mint tíz éves üzemelési tapasztalatra alapultak, amelyet a  Fővárosi Vízművek  révén szereztünk.

Termék ismertető

Regisztrált felhasználók:


Magyarország térkép

Az alábbi térkép az EuroGateway és Védelmes munkahely telepítéseket mutatja.


Térkép


Jelmagyarázat: