Navigáció

Termékek


Ezen az oldalon rövid leírást talál a SoftReal termékekről.

Az Alállomási Automatika Rendszer új termék vonala számos szoftver modult tartalmaz a rendszer konfigurálásához és működtetéséhez:

Az áramszolgáltatói és ipari transzformátor állomások korábbi termék vonalát már nem fejlesztjük tovább:

Klasszikus testreszabott SCADA megoldások:

Delphi komponensek fejlesztők számára:


EuroGateway

IEC 61850 szerinti kommunikációs átjáró

Az EuroGateway készülék egy kommunikációs átjáró az Alállomási Automatika Rendszer (SAS) és egy távoli folyamatirányító (SCADA) rendszer, illetve az alállomási készülékek és egy vagy több, helyi vagy távoli megjelenítő (srHMI) eszköz között. A konfiguráló eszköze az EuroStation alkalmazás.

Az EuroGateway hardvert a Protecta gyártja; a szoftver programot a SoftReal fejlesztette.

Az új termékvonalunkban az EuroGateway veszi át a korábbi Védelmes Munkahely ZirArc moduljának szerepét, sőt újabb alkalmazási területeket céloz meg..

Tulajdonságok és előnyök:

Termék ismertető


EuroStation

Az EuroGateway konfigurációs eszköze

Az EuroGateway hardvert a Protecta gyártja; ezt a szoftver programot a SoftReal fejlesztette.

Tulajdonságok és előnyök:

Termék ismertető


EuroSYS

IEC 61850 Alállomási Automatika Rendszer Konfiguráló Eszköz

Az EuroSYS alkalmazást a SoftReal Kft. hozta létre az Ovit Zrt. és a Protecta Kft. együttműködésével. A programozási munkákat a SoftReal Kft. szoftverfejlesztő munkatársai végezték.

Az EuroSYS program az IEC 61850 szabvány szerinti Alállomási Automatika Rendszer (SAS) konfigurálására szolgál. Egy alállomás összes adatát egy ESC típusú fájlban tartja a program, ebből készíti el a szabvány szerinti SCD fájlt, amelyet azután az alállomásba telepített IED-k saját paraméterező programja külön-külön értelmez.

A korlátozott képességű EuroSYS Lite kiadás szintén elérhető.

Termék ismertető


srDraw

A SoftReal Sémakép Rajzoló Eszköze

Az srDraw programmal a SoftReal különböző megjelenítő alkalmazásaiban használt sémaképeket lehet létrehozni és szerkeszteni; ilyen például az srHMI alkalmazás.

Az srDraw visszafelé kompatibilis a korábbi "Képszerkesztő" alkalmazással.

Tulajdonságok és előnyök:

Termék ismertető


srEval

A SoftReal Zavaríró Felvétel Kiértékelő Eszköze

Az srEval szoftver a SoftReal kiértékelő eszköze a villamos energia hálózatok zavaríró felvételeihez. Az srHMI ember-gép kapcsolati eszköz az alállomási automatika rendszer egy kiválasztott zavaríró felvételének kiértékeléséhez el tudja indítani az srEval programot.

Az új termékvonalunkban az srEval veszi át a korábbi Védelmes Munkahely ZírÉrt moduljának szerepét.

Ha már van egy ZírÉrt licence, akkor ez az srEval alkalmazáshoz is érvényes; nevezze át a ZirErt.key fájlt srEval.key fájlra, és másolja az srEval program mappájába a licenc aktiválásához. Key fájl nélkül a program próba módban fut, csökkentett szerkesztő és kiértékelő képességgel.

Tulajdonságok és előnyök:

Termék ismertető


srFTP

A SoftReal Automatizált Fájl Átvitele

Az srFTP az Alállomási Automatika Rendszer (SAS) kisegítő alkalmazása. A program FTP ügyfélként archív fájlokat nyer ki az Intelligens Elektronikus Készülékekből (IED-kből), mint például zavaríró felvételeket, és a cél mappák tartalmát automatikusan frissíti.

A program a háttérben mindig fut. A program ikonja a rendszer tálca értesítési területén látható.

Egy EuroGateway kiszolgáló esetén az srFTP az srHMI archív mappákat frissíti. Egy Protecta IED kiszolgáló esetén az srFTP zavaríró felvételeket gyűjt a készülékből.

Az új termékvonalunkban az srFTP veszi át a korábbi Védelmes Munkahely EuroFTP moduljának szerepét.

Tulajdonságok és előnyök:

Termék ismertető


srHMI

A SoftReal Ember-Gép Kapcsolati Eszköze

Az srHMI a SoftReal új generációs ember-gép kapcsolati (HMI) eszköze. A program IP hálózaton, ügyfélként kapcsolódik a SCADA kiszolgálóhoz. Jelenleg ilyen kiszolgáló csak az EuroGateway készülékben található.

Az srImages alkalmazással lehet egyéni kép konfigurációt létrehozni. Rajzolt (vektorgrafikus) sémakép létrehozásához az srDraw alkalmazást kínáljuk.

Az alállomási automatika rendszer egy kiválasztott zavaríró felvételének kiértékeléséhez a program el tudja indítani az srEval alkalmazást. Hasonlóképpen, a zavaríró felvétel nyomtatásához az srPrintRec program lesz elindítva.

Az új termékvonalunkban az srHMI veszi át a korábbi Védelmes Munkahely Védelmes moduljának szerepét.

Tulajdonságok és előnyök:

Termék ismertető


srImages

Az srHMI képek konfiguráló eszköze

Az srImages alkalmazással lehet egyéni kép konfigurációt létrehozni az srHMI számára. A program beépített FTP ügyfelet tartalmaz a konfiguráció letöltéséhez a SCADA kiszolgálóra. Jelenleg ilyen kiszolgáló csak az EuroGateway készülékben található.

A képek konfigurációja egy HMD projekt fájlba van betömörítve. A fájl a futásidejű és forrás képfájlok kollekcióját, valamint a kiválasztott képek könyvjelzőinek a kollekcióját tartalmazza.

Rajzolt (vektorgrafikus) sémakép létrehozásához az srDraw alkalmazást kínáljuk. Az srImages program automatikusan el tudja készíteni a forrás képfájlból a futásidejű fájlokat az srDraw segítségével.

Tulajdonságok és előnyök:

Termék ismertető


srPrintRec

A SoftReal Zavaríró Felvétel Nyomtatója

Az srFTP az Alállomási Automatika Rendszer (SAS) kisegítő alkalmazása. A program tömör formában nyomtatja ki a zavaríró felvétel fájlokat. Várósort tart fenn a fájloknak, és az egymást követő nyomtatásokat 10 másodperccel késlelteti.

Indítás után a program tovább fut a háttérben. A program ikonja a rendszer tálca értesítési területén látható.

Az srEval és srHMI alkalmazások közvetlenül el tudják indítani az srPrintRec-et, hogy kinyomtassa a kiválasztott zavaríró felvétel fájlt. Emellett egy fájl tallózó ablakból ráejthet fájlokat a program ablakára, vagy a programon belülről is hozzáadhat fájlokat a várósorhoz.

Az új termékvonalunkban az srPrinRec veszi át a korábbi Védelmes Munkahely ZírNyo moduljának szerepét.

Tulajdonságok és előnyök:

Termék ismertető


Védelmes munkahely

Az integrált védelmes munkahely a villamos hálózat védelmi készülékeinek központi felügyelő és adminisztrációs eszköze, segítségével az összes védelmi készülék egy helyről kezelhető. Lehetővé teszi az üzemzavarok, védelmi működések utólagos kiértékelését, illetve valós idejű adatok megjelenítését, távparancs adását.

Moduláris szoftver rendszer, rugalmasan konfigurálható az önálló zavarminta kiértékelő modultól a µSCADA funkciókig bezárólag.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi szoftver modulok fejlesztése megszűnt. Kérjük, olvassa el az új termék vonalunkban folytatódó megoldásainkat.

EuroFTP

Zavaríró felvételt átvivő modul

Az EuroFTP a ZírArc zavaríró archiváló modult segítő alkalmazás. Ha a védelmes munkahely egy nagyobb terület magasabb szintű központjában van telepítve, ahol több alállomás adata van összegyűjtve, akkor az EuroFTP segít áthozni ezeket az adatfájlokat. Az alállomási oldalon, a munkaállomáson egy FTP kiszolgálónak kell futnia, mint amilyen a FileZilla. A központi oldalon, a ZírArc adott időközönként lefuttatja az EuroFTP ügyfelet, és eseménynapló üzenetet készít minden egyes, újonnan áthozott zavaríró felvétel fájlról.

Az új termékvonalunkban az srFTP alkalmazás veszi át az EuroFTP modul szerepét.

FilKon

Fájl konverter modul

32 bites Windows alkalmazás különböző eseménytörténet és zavarminta fájlok konvertálásához. Az alábbi konverterek állnak rendelkezésre beépülő (DLL) modulként:

Az új termékvonalunkban nincs utódja a FilKon modulnak.

Védelmes

Védelmes munkahely központi modul

32 bites Windows alkalmazás, az integrált védelmes munkahely egységes kezelői felülete. Ez a modul szolgáltatja az eseménynapló kezelést és a valós idejű adatkezelést, indítja a Protecta és ABB készülékek kezelőprogramját, az új zavarmintát automatikusan kinyomtatja (a ZírNyo modulon keresztül), indítja a ZírÉrt kiértékelő modult.

Futtatható fizikailag ugyanazon a gépen, ahol a ZirArc archiváló is fut, illetve egy központi munkahelyen a közös archív mappák tartalmának másolásával egy teljes területet lefedő archív adatbázis is létrehozható (lásd még az EuroFTP modult).

Az új termékvonalunkban az srHMI alkalmazás veszi át a Védelmes modul szerepét.

ZírArc

Zavaríró archiváló modul

32 bites Windows alkalmazás a Protecta és ABB digitális védelmek zavarmintáinak és eseményeinek folyamatos, felügyelet nélküli lekérdezéséhez. Különböző kommunikációs vonalakat kezel párhuzamosan:

Az archiváló automatikusan lekérdezi a készülékeket, figyeli az RTU vonalakon kapott változásokat, eseménynaplót, élő adatbázist és archív fájlokat készít. A Protecta zavarmintákat ZAV formátumú fájlba, az ABB zavarmintákat REH + REV vagy EVE fájlba írja. A Protecta és ABB védelmektől lekérdezett, illetve az RTU-tól kapott eseményeket az eseménynaplóban rögzíti.

A vonalak a modulba beépített útvonal választón és erőforrás megosztón keresztül érhetők el, az archiváló (DCOM) kiszolgálóként teszi elérhetővé:

Élő adat és eseménynapló csak a  Védelmes  modullal jeleníthető meg. Zavarminta automatikusan nyomtatható a  ZírNyo modullal.

Az új termékvonalunkban az EuroGateway veszi át a ZírArc modul szerepét.

ZírÉrt

Zavaríró regisztrátum kiértékelő modul

32 bites Windows alkalmazás zavarminták grafikus kiértékeléséhez. A kiértékelő egységes zavarminta (ZAV) formátumra konvertált archív fájlokat, illetve szabványos COMTRADE (CFG + DAT) formátumú felvételeket tud beolvasni. A mintán változatos mérési és szerkesztési műveletek hajthatók végre, a szerkesztett minta ZAV és COMTRADE formátumban is menthető. A minta képmásolatként vagy – a  ZírNyo  modullal – regisztrátumként nyomtatható. Színes nyomtatón a görbék a képernyőn látható színekkel nyomtatódnak.

A különböző zavarírókból (vagy egyéb forrásból) származó, azonos idejű minták a  FilKon  modullal fűzhetők össze.

A felvétel megjelenítését különböző formázó eszközök segítik (görbe színezés, elrejtés, sorrendezés, számított görbék, mérő markerek, alap- és felharmonikus számítás, fázis vektor rajzolás stb). A megformázott zavarminta sablonként elmenthető, a sablonnal a további felvételek egy lépésben megformázhatók (beleértve a számított görbék automatikus létrehozását is).

Az új termékvonalunkban az srEval alkalmazás veszi át a ZírÉrt modul szerepét.

ZírNyo

Zavaríró regisztrátum nyomtató modul

32 bites Windows alkalmazás zavarminták regisztrátum formátumú nyomtatásához. DDE kiszolgálóként használja a  ZírArc,  a  ZírÉrt  és a  Védelmes  modul.

Az új termékvonalunkban az srPrintRec alkalmazás veszi át a ZírNyo modul szerepét.


Vízmű SCADA

A SoftReal új FER SCADA rendszere a  Fővárosi Vízművek Rt.  területén múködő, első rendszerrel szerzett, több mint tíz éves üzemelési tapasztalaton alapul. Egy intelligens vízellátó rendszert fejlesztettünk, fogyasztás előrejelzéssel és aŭtomatikus szivattyúállomás vezérléssel a  Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.  számára.

A Folyamatellenőrző Rendszer (FER) Windows fürtözött kiszolgálón, szervíz alkalmazásként futó adatgyűjtő és feldolgozó SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) rendszer. InterBase SQL kiszolgálót használ adatbázis kezelőnek, DCOM ügyfélként futó FrontEnd és MMI munkaállomások számára TCP/IP hálózati kiszolgálást nyújt.

A FER SCADA rendszer központi egysége a Windows kiszolgálón futó szervíz alkalmazás. Az alapszintű SCADA funkciók (mérés és jelzés adatgyűjtés, távparancs adás, naplózás, többszintű analóg adat számítás és képzés félórástól éves integrálig, jezés képzés logikai egyenlettel) mellett vízmű specifikus objektumokat (nyomászónákat, gépházakat és gépegységeket, víztárolókat és kamrákat, villamos betáplálásokat) is kezel. A kezelt folyamat (modellje) teljes mértékben paraméterezhető a relációs adatbázisban megadott adatokkal.

Az ember-gép kapcsolatot végző MMI munkaállomások TCP/IP hálózaton kapcsolódnak a SCADA kiszolgálóhoz. Az MMI 32 bites Windows MDI alkalmazás, az adott feladathoz adaptálva. Vektoros techonológiai sémaképeket, rendszer információs képeket, szűrt naplókat, üzemtani listákat és grafikonokat, nyomásvonalakat jelenít meg az aktuális és az archív adatokból. A kezelői munkát a helyi intelligencia támogatja, pl. gyűjtőjelzések képzésével, aktív mozaik séma kezeléssel és az előjegyzett távműködtetések automatikus végrehajtásával. Vezetői jelentések, grafikonok, naplók, listák és képernyő másolatok nyomtathatók.

A 100%-osan melegtartalékolt FrontEnd a rádióhullámon kapcsolódó adatgyűjtő állomásokat szintént TCP/IP hálózaton illeszti a SCADA feldolgozóhoz. Állapot információt, üzenet forgalmat jelenít meg, rögzít és nyomtat. Lekérdezést ütemez, prioritás szerinti várósort kezel, protokoll konverziót és a nyers adatokon előfeldolgozást végez, aktuális adatbázist képez.

PDF fájl   FER SCADA ismertető letöltése


Fejlesztőknek

A SoftReal zömmel DelphiTM Object Pascal programozási nyelven készíti objektum orientált programjait. A Windows alkalmazások egy közös vállalati komponens könyvtárra épülnek, egyes komponenseket – külső fejlesztők részére – önállóan is árulunk.

A komponenseket forrás modulként adjuk, minden további licencdíj nélkül felhasználhatóak, terjeszthetők, illetve szabadon továbbfejleszthetők.

COM port komponens

Windows soros vonal (COM port) kezelése

A modul az RS232 aszinkron soros vonal kezeléséhez definiál komponenst. A komponens a Windows-ban előre definiált COMx fájlt használja, a vonali paramétereket szerkesztéskor be lehet állítani. Futásidőben aszinkron írás és olvasás műveletet lehet indítani.

Termék ismertető

TAPI komponensek

SoftReal TAPI komponensek

Az SrTapi modulban definiált komponensek a Windows telefónia adat-modem szolgáltatásának kezelésére készültek. Ez a modul a Joint Endeavour of Delphi Innovators (Project JEDI) által készített Telephony API interface modulokra épült. A modulban definiált objektum osztályok csak v2.0 vagy újabb verziójú Windows TAPI-t támogatnak.

Termék ismertető